Hogescholen in Nederland

Marktaandeel instroom per hogeschool

* cijfers zijn gebaseerd op bachelor aanmeldingen via Vereniging Hogescholen in 2014

Meer actuele cijfers vind je op http://cijfers.hbo-raad.nl/index.htm.