Studenten tevreden over stage, ontevreden over begeleiding

Uit de Nationale Stagemonitor van 2012 is gebleken dat studenten erg tevreden zijn over hun stage maar een stuk minder tevreden over de begeleiding door de opleiding. Deze Nationale Stagemonitor is uitgevoerd door arbeidsbemiddelingsbureau Laurens Simonse Groep en zal gepresenteerd worden tijdens het seminar Nederland Stageland.

Door ruim duizenden ondervraagden werd de begeleiding door de opleiding naar het zoeken van een geschikte stageplek beoordeeld met een ruime voldoende. De begeleiding vanuit de opleiding tijdens de stage kreeg een 5,8 als cijfer. De begeleiders van het bedrijf waar de studenten stage liepen werden daarentegen wel hoog gewaardeerd en kregen een gemiddelde van 7,2.

Vrijwel alle studenten noemen de stage enorm belangrijk voor hun ontwikkeling. Bijna de helft van de voor het onderzoek ondervraagde stagaires kreeg na afloop een baan aangeboden bij het bedrijf waar ze stage hadden gelopen. Een aantal had ook vervelende ervaringen: zo gaf een kwart van de stagebegeleiders aan dat de studenten klussen onder hun niveau kregen. Sommige werden ingezet voor het halen van koffie of kregen te maken met machtsmisbruik, vervelende opmerkingen of werden genegeerd.

Daarnaast was er een groot verschil tussen de beloning zo ligt de gemiddelde stagevergoeding tussen de €200 – €400. Maar vaak is dit afhankelijk van de branche, zo wordt er in de evenementen industrie vaak een minimum vergoeding gegeven van €150. Veel studenten vinden de stagevergoeding te weinig om de vaste lasten mee te dekken. Onder deze vaste lasten vallen vaak huur, zorgverzekering, schoolgeld maar daarnaast heb je natuurlijk ook nog variabele kosten zoals eten en drinken en uitgaan. Ondanks het feit dat er veel studenten ontevreden zijn over hun stagevergoeding valt daar vaak niet over te onderhandelen.

Bron: Volkskrant.nl