Sociaal leenstelsel studenten nog allerminst zeker

studieschuld3Er wordt al jaren gesproken over een wijziging in het beleid ten opzichte van studiefinanciering. Lang leek het erop dat er overgestapt zou worden op een sociaal leenstelsel, maar zoals het er nu uitziet hoeven we dat systeem op korte termijn nog niet te verwachten. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs ziet het voorstel in ieder geval sneuvelen in de Eerste Kamer, waar Groen Links al heeft aangegeven het niet te zullen steunen. Juist die steun is hard nodig om het voorstel te realiseren.

Wat houdt het sociaal leenstelsel in?

Als de plannen doorgaan zal de nu bekende basisbeurs vanaf september 2015 omgezet gaan worden in een sociaal leenstelsel. In plaats van een gift zullen studenten dan automatisch een lening aangaan wanneer zij het collegegeld niet op eigen kracht kunnen betalen. De voorwaarden zijn daarbij vergelijkbaar met de studielening zoals die nu al door DUO wordt aangeboden naast de basisbeurs. Ook de ov-jaarkaart is allerminst heilig, want ook aan dit systeem wil Bussemaker graag iets veranderen. Voor studenten met minder bedeelde ouders blijf er overig wel de mogelijkheid om aansprak te maken op een aanvullende studiebeurs.

Groen Links zet de hakken in het zand

Om akkoord te gaan met deze plannen eist Groen Links onder meer dat de ov-jaarkaart in zijn huidige vorm blijft bestaan en dat het collegegeld verlaagd wordt. Bussemaker wil daar in principe wel in meegaan maar is van plan dit te betalen van de 650 miljoen euro die in het begrotingsakkoord extra opzij wordt gelegd voor het onderwijs. Groen Links vindt dat haar wensen niet ten koste mogen gaan van extra investeringen en geeft dan ook aan het akkoord voorlopig niet te ondertekenen. In de Eerste Kamer hoeft Bussemaker evenmin op steun van de partij te rekenen, waardoor het sociale leenstelsel voorlopig weer de ijskast in lijkt te gaan.

Laat een reactie achter