Deze competenties zijn onmisbaar voor een docent in 2014

nieuwe situatie docentenHet onderwijs is aan verandering onderhevig. Met de komst van ICT en inmenging van politici, bestuurders en hoogleraren die het beter weten (Sanderse, 2013) staat de leraar met de rug tegen de muur. Laten zij zich de les lezen of is het tijd om het eigen beroep terug te eisen?

ICT & 21st Century Skills

De iPad is hot. Het heeft dan ook niet lang geduurd voordat de eerste iPad’s in het onderwijs zijn opgedoken. Inmiddels zijn er zelfs zeven iPadscholen geopend. Dit initiatief van Maurice de Hond heeft tot doel om kinderen vaardigheden te laten ontwikkelen die ze in hun latere leven nodig hebben. Bij het leren in de 21e eeuw spelen 21st century skills (samenwerken, kennisconstructie, creativiteit en ict-vaardigheden) een belangrijke rol. Hiermee verandert niet alleen het onderwijs voor leerlingen maar vraagt dit ook een andere benadering van leerkrachten. Zo wordt de leerkracht steeds vaker gevraagd kennis te hebben van ICT, (social) media en E-Learning. Met tot gevolg dat de leraar meer en meer een coachende rol zal moeten aannemen.

Leraarschap, een professioneel beroep

De roep naar meer eigenaarschap, professionele ruimte en erkenning van de leraar is een terugkerend onderwerp in onderwijsdebatten. Deze discussie vraagt aan leraren op te staan en mee te denken over de toekomst. Het vraagt om eigenwijze docenten. De vraag is nu of, daar waar leraren gevormd worden, de lerarenopleidingen, deze kentering oppakken en leerkrachten voorbereiden op wat komen gaat. Coaching van leerlingen is nog steeds geen vast onderdeel van de lerarenopleidingen, terwijl management opleiders dit al jaren in hun curriculum hebben opgenomen. Sommigen bieden dan ook gespecialiseerde opleidingen aan zoals Streng Dijkerman en Partners met hun cursus ‘Leidinggeven voor Overheid’. Aansluitend biedt ook www.dijkenvanemmerik.nl coachingsprogramma’s.

Competenties

We kunnen de conclusie trekken dat leraren die gaan werken met iPad’s over andere vaardigheden moeten beschikken dan leraren die lesgeven uit een boekje. De 10 competenties van een ipad-vaardige leraar benadrukken eveneens de coachende rol die er van de leraar gevraagd wordt. Ik kan nog verder uitweiden over de 77 competenties van een goede leraar maar beperk me tot de volgende competenties:

Een goede leraar:

  • heeft lef en neemt verantwoorde risico’s
  • is eigenwijs en heeft een persoonlijkheid
  • is eerlijk en heeft humor
  • is zich bewust van de veranderende maatschappij en speelt daar op in
  • is trots op zijn vak en draagt dit uit

Laat een reactie achter