Aantal leden studentenverenigingen blijft groeien

Net als vorig jaar is ook dit jaar het aantal studenten dat lid is geworden van een studentenvereniging flink gestegen. LKvV, de overkoepelende organisatie van studentenverenigingen, heeft bekend gemaakt dat er ruim 9.500 eerstejaars studenten zich hebben aangesloten bij een vereniging. Dat zijn er duizend meer dan vorig jaar.

Uitschieters

De uitschieters dit jaar zijn in Tilburg en Enschede. De verenigingen in die steden kregen maar liefst 40 procent meer aanmeldingen. Dit is wel opvallend omdat veel studentenverenigingen vorig jaar hebben aangekondigd geen leden onder de 18 jaar meer aan te nemen in verband met de nieuwe Alcohol- en Horecawet. Deze verbiedt namelijk dat jongeren onder de 18 geen alcohol meer mogen drinken.

sv

Ontwikkeling

Anne Kamp, voorzitter van de LKvV, geeft aan dat studenten zich voornamelijk aanmelden voor een studentenvereniging tijdens hun studie omdat ze zich breder willen ontwikkelen. Die ontwikkeling is voor een groot deel op het sociale vlak (gezelligheid, netwerken), maar bijvoorbeeld ook organisatorisch. Als lid van een studentenvereniging krijg je vaak taken toebedeeld aangaande het organiseren van evenementen of acties. Op latere leeftijd kan je hier dus profijt van hebben.

svv

Einde stijging

Na twee jaar van stijging van het aantal leden van studentenverenigingen, voorspelt de LKvV dat volgend collegejaar een daling ingezet zal worden. Dan verandert namelijk het leenstelsel: de huidige basisbeurs, die nu nog een gift is, zal dan worden omgezet in een lening.

Laat een reactie achter