Veel banen wegbezuinigd in het hoger onderwijs

4000753029024In 2015 zal er 55 miljoen bespaard moeten worden bij de KU in Leuven. Deels wordt dit gedekt door de hogere inschrijfkosten maar dit zal niet genoeg zijn. Dit gat zal dus op andere manieren gedicht moeten worden.

De studenten die geen beurs hebben worden het hardste getroffen voor deze studenten gaat het inschrijfgeld het hardste omhoog. Wanneer studenten een basisbeurs genieten zal de stijging nihil zijn.

“Maar als de overheid ons middelen ontneemt, zouden we de kans moeten krijgen om dat te compenseren. Nu kan dat niet. We zitten met een groot gat. Het studiegeld had 350 euro hoger moeten zijn.” Aldus Toon Martens, algemeen directeur van de KH Leuven.

Reserves zullen niet voldoende zijn

2459635265

Hogescholen zullen door de bezuinigingen ook deels moeten putten uit hun reserves maar wanneer het in 2016 doorzet zal een personeelsvermindering onontkoombaar zijn. Dit zal dan uitkomen op dertig voltijdse arbeidskrachten. Aangezien er in het onderwijs meerdere deeltijd krachten zijn zullen er meerdere getroffen worden.

Ook de studentenvoorzieningen zullen verminderen door de bezuinigingen, de maaltijden zullen goedkoper worden en van mindere kwaliteit.

 

Laat een reactie achter