Grote wijzigingen studiefinanciering vanaf schooljaar 2015-2016

Vanaf 15 september aanstaande verandert de studiefinanciering voor studenten in het hoger onderwijs drastisch. De basisbeurs voor nieuwe bachelor- en masterstudenten vervalt en wordt een lening. Deze lening is echter niet verplicht. De aanvullende beurs en ov-jaarkaart blijven wel bestaan.

Basisbeurs MBO blijft

Voor MBO-studenten zal er niets veranderen. Voor heb blijft de basisbeurs gewoon bestaan. Er komt in 2017 een klein voordeel bij: MBO’ers die jonger zijn dan 18 jaar krijgen recht op een studentenreis product.

Wijzigingen vanaf 1 september 2015

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft een duidelijk overzicht gemaakt van alle maatregelen. Tevens kan je op de website van de DUO de wijzigingen voor 2016 en 2017 nalezen.

Basisbeurs wordt lening

De basisbeurs verdwijnt volledig. In plaats hiervan kan je het bedrag gaan lenen. Het verschil tussen thuis- en uitwonend vervalt dus ook: iedereen krijgt hetzelfde budget.

Aanvullende beurs gaat omhoog

De aanvullende beurs wordt met € 100,- verhoogd. Studenten waarvan de ouders niet heel veel geld hebben, hebben recht op een aanvullende beurs.

Bijverdiengrens wordt afgeschaft

Als je als student onder het nieuwe leenstelsel valt, mag je per 1 september ook onbeperkt bijverdienen. De bijverdiengrens mag dus pas na 1 september worden overgeschreden, dus niet daarvoor al.

Kwijtschelding wegens medische omstandigheden

Met de wijzigingen behouden studenten die wegens medische omstandigheden studievertraging oplopen, het recht op een jaar extra studiefinanciering. Nieuw is dat ze een kwijtschelding krijgen van € 1.200,- als ze hun diploma halen binnen 10 jaar na de start van hun studie.

‘Vouchers’ voor bijscholing

Als je gaat studeren (HBO of universiteit) tussen studiejaar 2015-2016 tot en met 2018-2019 krijg je een voucher voor na- of bijscholing bij het behalen van je diploma. De voucher heeft een waarde van ongeveer € 2.000,- en kan 5 tot 10 jaar na het behalen van je diploma gebruikt worden.

Laat een reactie achter