Ook hogescholen willen af van prestatieafspraken

prestatieafspraken

In navolging van de universiteiten willen nu ook de hogescholen af van de prestatieafspraken. Deze afspraken werden in 2012 voor het eerst gemaakt en lopen eind 2015 af. De Vereniging Hogescholen ziet geen heil in het maken van nieuwe afspraken, zo zegt voorzitter Thom de Graaf.

In 2012 maakte elke hogeronderwijsinstelling een aantal afspraken met het ministerie van Onderwijs, bijvoorbeeld op het gebied van studierendement, het maximaal aantal uitvallers en het aantal docenten met een mastertitel. De toenmalige staatssecretaris Halbe Zijlstra reserveerde 7 procent van het onderwijsbudget voor prestatieafspraken. Haalden universiteiten en hogescholen hun doelen, dan leverde dat geld op. Jaarlijks komt dit neer op ongeveer 300 miljoen euro voor de universiteiten en scholen samen. Met deze prestatieafspraken hoopte de staatssecretaris de instellingen te motiveren om de kwaliteit van onderwijs en onderzoek te verbeteren.

Kwantiteit boven kwaliteit

Maar nu is de vraag naar een nieuwe afspraak vanuit het onderwijs niet aanwezig. Studentenvakbond LSVB is al langer tegenstander van de prestatieafspraken. Tom Hoven, voorzitter van de LSVB, zegt hierover in De Volkskrant: “Er zijn afspraken over het aantal studenten dat binnen een bepaalde tijd de bachelor haalt. Maar snelheid is geen indicatie van kwaliteit. Het loont nu om opleidingen makkelijker te maken of studenten sneller te laten doorstromen.” En de gevolgen zijn duidelijk zichtbaar volgens Hoven. Studenten van Rotterdam mogen bijvoorbeeld onvoldoendes compenseren met voldoendes, ook al betreffen het twee verschillende vakken. Op die manier stromen studenten gemakkelijker door wat weer beter is voor het behalen van de gestelde doelen.

De Graaf van de Vereniging Hogescholen is het hiermee eens. “Ik zou willen dat politici meer afstand hielden en dat ze vertrouwen geven aan de hogescholen en universiteiten”. Dat levert volgens hem meer op voor de kwaliteit van het onderwijs dan een beloning in de vorm van geld.

Laat een reactie achter