Betere samenwerking tussen MKB en HBO

Flowchart on a chalk board with world globe

De Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) heeft een advies gegeven aan Midden,- en Kleinbedrijfondernemingen (MKB) en HBO-opleidingen. Volgens het AWTI hebben het HBO en MKB elkaar nodig om te blijven groeien en innoveren. Deze samenwerking komt vooral ten goede aan het MKB. 

Dit staat in een adviesrapport van de AWTI. Deze raad heeft op basis van een regeringsvraag onderzoek gedaan en een advies uitgebracht. MKB’ers hebben steeds meer behoefte aan hoger opgeleiden, voornamelijk vanuit het HBO. Maar het onderwijs sluit niet goed aan op de praktijk in een MKB-onderneming en ook het aantal opleidingen en opleidingsplaatsen komt niet overeen met de wensen vanuit de praktijk. Met name op het gebied van onderzoek kunnen beide partijen veel voor elkaar betekenen. Onderzoek behoort namelijk tot de kerntaken van hogescholen en het onderzoek dat de scholen doen past goed bij de behoefte van MKB-ondernemingen: het wordt uitgevoerd op korte termijn en is vaak praktisch, zo zegt het adviesrapport.

Wisselwerking

Andersom wordt het MKB ook belangrijker voor hogescholen. Deze scholen leiden namelijk op voor de beroepspraktijk, en die is onderhevig aan vele veranderingen. Het doorgeven van kennis tussen MKB en HBO-opleidingen is dus van groot belang voor het up-to-date houden van het collegeaanbod zodat de aansluiting tot de arbeidsmarkt zo optimaal mogelijk is. Bovendien kan een goede samenwerking tussen beide partijen goed zijn voor de werkgelegenheid.

Het rapport geeft drie punten waarop de kennisrelatie tussen MKB en hogescholen verbeterd zou kunnen worden:

  1. Het te behandelen praktijkprobleem van betreffende MKB vertalen naar een goede onderzoeksvraag die voldoet aan de eisen van de hogeschool.
  2. De organisatie van de hogeschool rondom het praktijkonderzoek zou beter aan moeten sluiten bij de werkwijze van MKB’ers.
  3. De samenwerking tussen verschillende publieke kennisinstellingen moet worden verbeterd voor een beter onderzoeksresultaat.

Hieruit blijkt dat er verantwoordelijkheden liggen bij zowel MKB’s als bij hogescholen. Een beter samenwerking zal leiden tot betere resultaten en ook tot betere kansen voor studenten op de arbeidsmarkt.

infographic mkb hogescholen

Laat een reactie achter