About

Geplaatst door :

Spiekgevoelige horloges verboden

Spiekgevoelige horloges verboden

Nu er steeds meer en steeds slimmere gadgets op de markt komen heeft de Hogeschool Rotterdam ruim 30.000 studenten een verbod opgelegd om horloges te mogen dragen in de klas. Op de smartwatches kunnen namelijk toetsantwoorden opgezocht worden en tekstberichten worden verstuurd. Vaak zijn deze watches niet van echt te onderscheiden. Zuyd Hogeschool in Limburg(…)

Lees meer..

De beste hogeschool voor masteropleidingen

De beste hogeschool voor masteropleidingen

Uit keuzegids Masters die in februari verschenen is komt de hoge school Inholland als de beste uit de bus. Ook de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen scoren erg goed. Van de hogescholen worden vijf masteropleidingen beoordeeld. Deze opleidingen zijn beoordeeld aan de hand van de resultaten van de Nationale Studenten Enquête. Onderaan de lijst staat(…)

Lees meer..

Rechtsbijstandverzekering, interessant voor studenten?

Rechtsbijstandverzekering, interessant voor studenten?

Als student hou je aan het einde van je geld altijd een stukje maand over. Logisch dat je zo min mogelijk vaste lasten wilt hebben. Veel studenten sluiten daarom bepaalde verzekeringen niet af. Toch is het soms handig om een bepaalde verzekering te hebben die een grote kostenpost dekt. Denk bijvoorbeeld aan de rechtsbijstandverzekering. Als(…)

Lees meer..

Bedrijfsresultaat positief beïnvloed door talentontwikkeling

Bedrijfsresultaat positief beïnvloed door talentontwikkeling

Wanneer een bedrijf actief talentontwikkeling inricht heeft dit een positief effect op de resultaten van het bedrijf. Dit blijkt uit het Trendrapport ‘Jong talent naar de top’ van ASA. Aan het onderzoek werkten 275 bedrijven mee. In verschillende opzichten laat het onderzoek zien dat talentontwikkeling aantoonbaar bijdraagt aan groei van het bedrijf. Verbetering op meerdere(…)

Lees meer..

Deze competenties zijn onmisbaar voor een docent in 2014

Deze competenties zijn onmisbaar voor een docent in 2014

Het onderwijs is aan verandering onderhevig. Met de komst van ICT en inmenging van politici, bestuurders en hoogleraren die het beter weten (Sanderse, 2013) staat de leraar met de rug tegen de muur. Laten zij zich de les lezen of is het tijd om het eigen beroep terug te eisen? ICT & 21st Century Skills(…)

Lees meer..