Educatie Nederland

Nederland laat zich graag voorstaan op toegankelijk onderwijs voor iedereen. Al in 1874 werd hier een begin mee gemaakt met het aannemen van het Kinderwetje van Van Houten. Deze wet maakte een einde aan kinderarbeid (voor kinderen onder de 12 jaar), waardoor de weg naar onderwijs vrij lag. Uiteraard duurde het nog een geruime tijd voordat iedereen in Nederland hiervan kon profiteren, maar inmiddels zijn we zover dat alle kinderen en jongeren recht hebben op onderwijs.

Het Kinderwetje van Van Houten maakte een einde aan kinderarbeid, waardoor kinderen naar school konden.

Het onderwijsstelsel in Nederland in een notendop:

  • Basisonderwijs – van je vierde tot (ongeveer) je twaalfde ga je naar de basisschool.
  • Voortgezet onderwijs – afhankelijk van het type onderwijs volg je 4 (VMBO), 5 (HAVO) of 6 (VWO) jaar les op een middelbare school.
  • Middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs – na het halen van het middelbare schooldiploma gaan de meeste jongeren studeren. Afhankelijk van je vooropleiding kun je terecht op een MBO-, HBO- of universitaire studie.

Veranderende opvattingen

Natuurlijk is het onderwijs sinds de 19de eeuw niet hetzelfde gebleven. Sterker nog, bijna ieder jaar wordt er wel een ander plan, een nieuwe visie of een vooruitstrevend project gepresenteerd om het onderwijs in Nederland te verbeteren. Dat niet ieder idee even goed aanslaat of een succes is, mag voor zich spreken.

Zo werden er in 2012 nog prestatieafspraken gemaakt tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en hogescholen en universiteiten over onder andere studierendementen en aantallen docenten met een masterdiploma. Nu willen de hogescholen en universiteiten echter weer van deze afspraken af – een voornemen dat ook vanuit de politiek gesteund wordt.

Hoger onderwijs blijft zich ontwikkelen

Wat natuurlijk wel blijft, is het streven om in Nederland het beste hoger onderwijs te kunnen bieden. Het is dan ook geen wonder, dat de inzet van ICT in het hoger onderwijs een steeds prominentere rol inneemt bij het opleiden van studenten.

Ook heeft het kabinet enkele maatregelen genomen om de kwaliteit van het hoger onderwijs in ons land te verbeteren. Deze maatregelen moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat studenten een bewuste studiekeuze maken, het aantal uitvallers (voornamelijk in het eerste jaar) teruggedrongen wordt en natuurlijk dat Nederland een toppositie inneemt in de wereldranglijst van hoger onderwijs.

Hoger onderwijs: de start van een glansrijke carrière 

Nederland is in ieder geval nog altijd een populair land voor het volgen van een studie onder buitenlandse jongeren. Vooral Duitse en Chinese studenten kiezen voor een opleiding aan één van de Nederlandse hogescholen en universiteiten en dat is toch een goed teken. Het laat zien dat Nederland zich ontwikkelt als een uitstekend land om hoger onderwijs te volgen. Sluit jij je aan bij deze studenten? Dan staat je ongetwijfeld een interessante studententijd te wachten die je helemaal voorbereid op je toekomstige carrière.