Je puinafval laten recyclen!

Elke dag gooien we met elkaar veel weg. Je eigen afvalbak valt misschien nog mee, maar als je beelden van grote afvalhopen ziet, schrik je toch wel even. De meuk die wij met zijn allen achterlaten! Gelukkig worden er steeds meer manieren bedacht hoe dit afval te recyclen. Dat geeft ons een goed gevoel. Het scheiden van ons afval vinden we dan ook geen probleem. Het is een kleine moeite dat een groot effect heeft. Zowel materieel als gevoelsmatig, voor milieu en mens. Plastic, glaswerk, kranten: we deponeren het allemaal in een aparte bak of zak. En als we gaan verbouwen thuis, bestellen we een container. Het mooie is dat ook puin gerecycled kan worden! Zo kan door innovatieve technieken het puin bijvoorbeeld omgezet worden in granulaat. Het is een fijn idee als het puin dat je laat afvoeren straks weer een nieuw leven krijgt. Uit jouw puin worden bouwstoffen geworven die ingezet worden voor nieuwe producttoepassingen. Denk aan de woningbouw, de utiliteit- en cementindustrie en bij de aanbouw van nieuwe wegen. Let daarom even op waar je de container huurt en kies voor een aanbieder die het afval laat recyclen! De enige voorwaarde is dat het puin dat je in de container deponeert schoon is.

Wat is schoon puin?

Dat is het geval als het bouwafval alleen bestaat uit steenachtige soorten en niet uit andere stoffen. Dit is de lijst van materialen die onder schoon puin vallen: binnenmuren, tuintegels, dakpannen, schoon grind, metselwerk, beton en cement, natuursteen en stenen. En dit mag er niet in: gipsproducten, puin met roet en/of asbest, gas- en asfaltbeton en overige vervuilingen zoals plastic, hout en andere niet harde materialen. Zolang je je daaraan houdt, kan je een puincontainer huren en kan je puin gerecycled worden. Heb je gibo, gipspuin, poriso en/of overige zachte puinsoorten? Dan huur je geen puincontainer, maar een container voor bouw- en sloopafval.

Veel of weinig massa

Er zijn verschillende opties in maten van containers. In de grootste kan je zes kubieke meter kwijt. Ook is er een container voor maximaal drie kubieke meter. Heb je wel schoon puin, maar kan je er niet een van deze twee maten containers mee vullen, dan kan je ook een bigbag voor schoon puin huren. Daar kan tot één kubieke meter (1m x 1m x 1m) puin in. Dat is een fijne optie als je toch graag wil dat de relatief kleine hoeveelheid schoon puin die je hebt, gerecycled wordt. Voor de rest van je bouwafval dat niet onder het schoon puin valt, huur je dan een container voor bouw- en sloopafval.